Het andere woonruimteverdeelsysteem

 

WOONMATCH = GOED GEREGELD

Woonmatch - Woonruimteverdeling en toewijzing

Woonmatch is ontwikkeld als online woonruimteverdeelsysteem. Niets meer en niets minder. Van meet af aan was duidelijk dat dit systeem naast de primaire systemen van woningcorporaties zou functioneren. De technologie die gebruikt wordt maakt het echter wel mogelijk om naadloos aan te sluiten op bestaande systemen.

Frisse kijk op woonruimteverdeelsystemen

ServiceSites heeft een ruime ervaring in het ontwikkelen en beheren van SaaS*-concepten. Vraaggestuurd ontwikkelen en de inzet van senior ontwikkelteams leidde ertoe dat we sinds 2007 een applicatie kunnen aanbieden die niet gehinderd wordt door conventies uit het verleden. Een softwareproduct dat voor 100% ontwikkeld is voor online gebruik en dat volledig gebruik maakt van de meest actuele mogelijkheden die online communicatie en webapplicaties bieden.

De kracht van specialisatie

Wij geloven sterk in het principe van focussen op waar je goed in bent. ServiceSites International BV is gespecialiseerd in intelligente matchingsystemen en workflow management gecombineerd met een zeer gebruikersvriendelijke presentatie en een extreem hoge bedrijfszekerheid.

Chronologie

2007: Woonmatch werd in 2007 gelanceerd onder de naam WoningMatch. In samenwerking met woningcorporatie De Woonschakel, wordt het online advertentie- en verhuurprogramma WoningMatch ontwikkeld. Dit gebeurt naar aanleiding van een behoefteonderzoek onder woningzoekenden. 

2009: Woonmatch is omgevormd tot een multi-user woonruimteverdeelsysteem op basis van het SaaS-principe*. Er zijn diverse functionaliteiten toegevoegd op basis van de nieuwste technieken.
Het programma is na de uitbreidingen nog gebruikersvriendelijker en de productiviteit van medewerkers is sterk verhoogd. Meerdere corporaties in West-Friesland hebben inmiddels een soepele overstap gemaakt naar Woonmatch.

2012: Beleving is van groot belang voor de woonconsument. Omdat Woonmatch een online serviceplatform is dat meer regelt dan alleen de 'stenen', wordt gekozen voor een nieuwe productnaam: Woonmatch.

2013: Mooiland in de regio West-Friesland stapt over op Woonmatch.

2015: de 3 samenwerkende corporaties in de Kop van Noord-Holland stappen over naar Woonmatch. In 2016 sluit Beter Wonen ook aan.

2016: Intermaris en Wooncompagnie besluiten om in de regio Waterland over te stappen op Woonmatch

2017: Woningcorporatie Viverion switch naar Woonmatch en introduceert tegelijkertijd nieuwe (en geautomatiseerde) manieren van toewijzen

Op www.woonmatch.nl leest u naast uitgebreide informatie ook de ervaringen van onze klanten

* SaaS: Software as a Service