Geeft inzicht en controle

 

Alle gegevens van vrijwilligers en vacatures in één systeem

Vrijwilligers Dossier

Een compleet management- en beheersysteem voor de coördinatie van vrijwilligerswerk

Vrijwilligers Dossier is een webservice, speciaal ontwikkeld vóór en mét  vrijwilligerscoördinatoren. Het gebruiksvriendelijke programma ondersteunt alle taken van de coördinator, variërend van inschrijving van nieuwe vrijwilligers en koppeling van vacatures aan beschikbare mensen, tot monitoring van voortgang en rapportage aan management en directie. Door slimme automatiseringssoplossingen maakt het de dagelijkse administratieve taken eenvoudiger.

Veilige en bedrijfszekere online service

Vrijwilligers Dossier is zodanig ontwikkeld dat het als module naast bestaande (personeelsadministratie)systemen kan functioneren: informatie kan eenvoudig worden uitgewisseld. Vrijwilligers Dossier is volledig AVG-proof. Een ideaal hulpmiddel om de werkzaamheden van vrijwilligerscoördinatoren en het vrijwilligersbeleid van organisaties verder te professionaliseren.

Samenwerking en taakverdeling

Vrijwilligersdossier kent een fijnmazige rollen- en rechtenstructuur waardoor alle mogelijk vormen van samenwerking en taakverdeling gefaciliteerd kunnen worden. Onafhankelijk van het aantal locaties, teams en medewerkers kan aan iedere medewerker precies die rechten worden toegekend om op professionele wijze met vrijwilligers om te gaan of vrijwilligers en vrijwilligerswerk aan te sturen

Vrijwilligersportaal

Via het Vrijwilligersportaal kunnen (en zullen!) geïnteresseerden zich aanmelden als vrijwilliger en kunnen ze hun interesse in bepaalde vacatures of werkzaamheden kenbaar maken. Actieve vrijwilligers kunnen inloggen en hun eigen persoonlijke gegevens, voorkeuren en beschikbaarheid beheren.