eXperience ondersteunt bij het registreren, matchen en bemiddelen voor de Maatschappelijke en Beroeps Stages van scholieren.

 

Een MAS-matchingsysteem dat werkt

eXperience brengt maatschappelijke stages en jongeren bij elkaar

De maatschappelijke stage was enige jaren een verplicht onderdeel voor alle middelbare scholieren in Nederland.

Het meest ervaren

eXperience was in 2005 het eerste online matchingsysteem dat in Nederland beschikbaar kwam om leerlingen online een Maatschappelijke Stage te laten vinden. Sinds die tijd wordt eXperience op vele plaatsen succesvol ingezet om stages op aantrekkelijke wijze te presenteren en leerlingen en stages aan elkaar te koppelen.

Gebruiksvriendelijk

eXperience wordt zowel door scholieren als door stagebieders en docenten als zeer gebruiksvriendelijk ervaren. Dat is voor een groot deel te danken aan de heldere vormgeving. Maar komt ook doordat we gebruik maken van rollen. Iedereen ziet wat hij / zij moet zien. Niet meer. Niet minder.

Flexibel

eXperience kan per samenwerkingsverband / school ingesteld worden, zodat het systeem altijd aansluit op uw werkwijze.

Meer informatie vindt u op www.experiencemas.nl